Członkowie
Korzyści z członkostwa
 1. Pozyskiwanie wiedzy o rynku
 2. Reprezentację firmy przez Stowarzyszenie w kontaktach z Wynajmującymi
 3. Wymianę doświadczeń
 4. Uzyskanie wsparcia dla ochrony praw w zakresie zawieranych umów najmu

 

 

Członek wspierający

 

Członek wspierający – firma (deklaracja
do pobrania na stronie)

 1. Deklarację członka wspierającego wypełnia członek zarządu firmy, która wyraża zgodę na umieszczenia logo na stronie psNph.
 2. Firma deleguje przedstawiciela, który wypełnia deklarację członka zwyczajnego, mającego czynne i bierne prawo wyborcze w Stowarzyszeniu
 3. Obie deklaracje z logo firmy w Corelu są wysyłane na adres e-mailowy Stowarzyszenia. Oryginały przekazywane są na spotkaniu.
 4. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu/nieprzyjęciu członka wspierającego i członka zwyczajnego

Członek wspierający opłaca jednorazowo
roczną składkę w wysokości 3.600,- zł (płatne z góry) na konto:

Alior Bank 45 2490 0005 0000 4500 6561 5412


Dla uniknięcia nieporozumień – członek zwyczajny reprezentujący członka wspierającego nie wnosi opłat 

Ponieważ Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT nie wystawia faktur, lecz może wysłać skan dokumentujący szpłynięcie szpłaty na konto

Składki

 

Wysokość składki dla członka wspierającego 3.600,- zł rocznie
nr konta: Alior Bank
45 2490 0005 0000 4500 6561 541

 

Wysokość składki dla członka zwyczajnego 1.800,- zł rocznie
nr konta: Alior Bank
45 2490 0005 0000 4500 6561 5412

Członek zwyczajny – osoba fizyczna

 

Członek zwyczajny osoba fizyczna (deklaracja do pobrania na stronie)

 1. Deklarację członka zwyczajnego wypełnia osoba fizyczna, której nie reprezentuje firmy, lecz siebie samą.
 2. Wypełniona oraz podpisana deklaracja jest wysyłana na adres e-mailowy Stowarzyszenia. Oryginał przekazywany jest na spotkaniu.
 3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu/nieprzyjęciu członka zwyczajnego

Członek zwyczajny opłaca jednorazowo roczną składkę w wysokości 1.800,- zł (płatne z góry) na konto:

Alior Bank 45 2490 0005 0000 4500 6561 5412

Jak przystąpić…

Opis przystąpienia do PSNPH:

 1. Zapoznanie się ze statutem PSNPH umieszczonym na stronie internetowej.
 2. Zapoznanie się z wysokością i rodzajem składek członkowskich Stowarzyszenia.