Cele Stowarzyszenia

  • Ochrona interesów i praw Najemców korzystających z lokali w obiektach handlowych.
  • Działanie na rzecz zapewnienia równych praw i obowiązków dla Najemców i Wynajmujących lokali w obiektach handlowych w szczególności w zakresie zawieranych umów najmu.

  • Informowanie o bezprawnych i niezgodnych z zasadą równości stron praktykach Wynajmujących wobec Najemców.
  • Propagowanie dobrych praktyk handlowych w szczególności w zakresie stosunku najmu.

  • Koordynacja działań Najemców oraz reprezentowanie Najemców w kontaktach z Wynajmującymi i innymi organami administracji publicznej.
  • Wspieranie Rad Najemców lub innych zrzeszeń najemców w poszczególnych obiektach handlowych.
  • Dbałość o przestrzeganie etyki i podnoszenie standardów we współpracy i codziennych kontaktach z Wynajmującymi.

  • Opiniowanie nowych projektów.
  • Wymiana doświadczeń, szkolenie i integracja członków organizacji Najemców.
  • Tworzenie grup zakupowych m.in. w zakresie zakupu mediów, usług informatycznych, usług wykończenia wnętrz.

Skład Zarządu

Zofia Morbiato

Prezes Zarządu

 

Historyk sztuki z długoletnim doświadczeniem menedżerskim w zakresie administracji sprzedaży, zakupów, zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw, w międzynarodowej korporacji AGD. Od 2007 roku w branży Retail. Podyplomowe studia z zarządzania i marketingu. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości

Agnieszka Rozborska

v-ce Prezes Zarządu

 

Związana z rynkiem nieruchomości od ponad 20 lat. Zdobywała doświadczenie związane z rynkiem nieruchomości w międzynarodowych firmach takich jak: Inter Ikea Centre Polska oraz Steen & Strom Polska, będąc odpowiedzialną za prowadzenie inwestycji związanych z uruchamianiem centrów handlowych oraz za zarządzanie całym portfolio nieruchomości. Od 2007 roku jako Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. rozwoju zbudowała portfolio Aptek i Drogerii Super-Pharm. Obecnie jako Dyrektor ds. rozwoju perfumerii Sephora odpowiada za rozwój i inwestycje sieci na terenie Polski. Absolwentka Wydziału Ekonomii i Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Licencjonowany Pośrednik oraz Zarządca Nieruchomości.

 

Katarzyna Dąbrowska

Sekretarz

 

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Prawa i Administracji oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego –Zarządzanie nieruchomościami oraz Pośrednik Nieruchomości. Posiada 15-letnie doświadczenie w branży nieruchomości . W latach 2010-2018 odpowiadała za dynamiczny rozwój Douglas, największej sieci perfumerii w Polsce. W grudniu 2018 roku dołączyła do Vision Express, obejmując stanowisko Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju w Polsce i Bułgarii. Odpowiada za realizacje strategii rozwoju marki Vision Express oraz Trendy Opticians. Vision Express to firma medyczna, której misję stanowi kompleksowe dbanie o dobrą jakość widzenia i zdrowie oczu. Jest niekwestionowanym liderem w branży optycznej, z siecią obejmującą ponad 200 profesjonalnych salonów. Katarzyna z ramienia najemców brała udział w pracach nad stworzeniem Kodeksu Dobrych Praktyk jest również Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych. Prywatnie fanka podróży małych i dużych oraz dobrej muzyki na żywo.

Sebastian Paciorek

Członek Komisji Rewizyjnej

 

Karierę zawodową rozpoczynał we francuskiej firmie motoryzacyjnej, gdzie miedzy innymi wdrażał ogólnoeuropejskie projekty w Polsce i krajach bałtyckich. Z rynkiem szeroko rozumianej mody związany od 2008r, główne obszary działalności to kontroling i ekspansja. Magister finansów oraz absolwent Thames Valley University – London gdzie uzyskał tytuł BBA. Pasjonat nurkowania i historii starożytnej.

Bogdan Nowicki

Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Absolwent Politechniki Łódzkiej, studia podyplomowe Polsko – Amerykańskie Centrum Zarządzania Wydział Zarządzania U.Ł. i Maryland Business School. Praca menedżerska o istotnym wymiarze  biznesowym, początkowo dystrybucja farmaceutyczna. Następnie produkcja i dystrybucja tekstylna w polskiej spółce giełdowej o ugruntowanej pozycji rynkowej, która jest obecnie największym i najbardziej rozpoznawalnym brandem mody męskiej. W Retailu od 2003 roku.